w kategorii: Aktualności, Lekkoatletyka, Stulecie klub

101 Rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej.
W 101 rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej dla jej uczczenia w naszym
mieście odbyło się szereg wydarzeń Nasz Klub podobnie jak w roku ubiegłym włączył się w
obchody i w dniu 30 października 2019 roku na zlecenie Gminy Kraków przeprowadził 21
edycję Bieg Sztafetowy o Szablę kpt. Antoniego Stawarza zasłużonego dla polskiej
niepodległości. Naszymi gośćmi na tej imprezie byli min. Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk , Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej, Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Anna Frankiewicz,Dyrektor Wydziału Sportu Barbara Mikołajczyk oraz Z-ca Dyrektora Wydziału
Sportu Paweł Opach a także Komendant Straży Miejskiej Adam Młot. Wszyscy goście a także
Prezes Klubu Piotr Rajmund Ludwig wręczali nagrody uczestnikom tego wydarzenia.
Do 21 edycji Biegu zgłosiło się 18 sztafet z krakowskich liceów . W programie przewidziano
start 4 osobowych sztafet szkolnych z podziałem na serie biegowe oraz 5 osobowe sztafety
sztafety służb mundurowych . Sztafety przeprowadzono na stadionie lekkoatletycznym WKS
Wawel. Dodatkowym akcentem były biegi sztafetowe służb mundurowych .

Ponadto w hali sportowej przeprowadzone zostały I Mistrzostwa Polski o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Cerber Cross. Były to zawody strażników
miejskich/gminnych w sportach wytrzymałościowych.
Zawody odbywały się w odświętnej scenerii, obiekt został bogato udekorowany w barwy
Miasta i Polski oraz WKS Wawel podkreślając charakter wydarzenia w tym również 100
rocznicę powstania WKS Wawel.
Symboliczny wymiar miała zorganizowana mini wystawa (zdjęcia – opisy) związane z osobą kpt. A.
Stawarza przygotowana prze z Klub W poznaniu tej wiedzy pomagał zainteresowanym członek Zarządu
Klubu Włodzimierz Dyzio przebrany w strój z czasów Niepodległej, który również przybyłych gości
oraz delegacje szkolne uhonorował kotylionami w barwach narodowych.
Ponadto nasza Sekcja strzelecka zaprezentowała broń i opowiadała o tajnikach strzelectwa
zaś Straż miejska zorganizowała stoisko prewencyjne. Nie zabrakło również akcentu
wojskowego tj. grochówki.
Kierownictwo Klubu Sportowego „Wawel”. tą drogą wyraża podziękowania dla wszystkich ,
którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy w tym pracownikom Wydziału
Sportu UMK, Kancelarii Prezydenta ,WKS Wawel, Centrum Integracji Społecznej, zawodnikom
Sekcji : BNO, Strzeleckiej, LA oraz innym wolontariuszom. Kierujemy także podziękowania dla
Dowódcy garnizonu Krakowskiego oraz 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Klasyfikacja szkół.

Miejsce Liceum nr Uzyskany czas
1 VI Liceum Ogólnokształcące 9:31,0
2 VIII Liceum Ogólnokształcące 9:32,8
3 IV Liceum Ogólnokształcące 9:51,1
4 I Liceum Ogólnokształcące 10:01,5

5 VII Liceum Ogólnokształcące 10:18,0
6 II Liceum Ogólnokształcące 10:34,9
7 V Liceum Ogólnokształcące 10:36,2
8 XLII Liceum Ogólnokształcące 10:44,4
9 XLIV Liceum Ogólnokształcące 10:49,6
10 XXVIII Liceum Ogólnokształcące 10,51,1
11 XIII Liceum Ogólnokształcące 10:58,0
12 XX Liceum Ogólnokształcące 10:59,8
13 IX Liceum Ogólnokształcące 11,07,5
14 XLI Liceum Ogólnokształcące 11:16,0
15 XV Liceum Ogólnokształcące 11:38,2
16 III Liceum Ogólnokształcące 11:53,1
17 XI Liceum Ogólnokształcące 11:56,7
18 XVII Liceum Ogólnokształcące 12:07,3

Klasyfikacja końcowa sztafet służb mundurowych.
Miejsce Nazwa jednostki Uzyskany czas
1 8 Baza Lotnictwa Transportowego 11:52,0
2 6 batalion Dowodzenia 12:15,6
3 16 batalion Powietrzno Desantowy 12:16,8
4 1 Regionalny Ośrodek Dowodzenia 12:24,1
5 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 12:38,0
6          2              13:29,5

Wyniki CERBER CROSS.
Kobiety:
1 miejsce ANNA SAJNÓG 6:04 Mł. Inspektor Warszawa
2 miejsce MARTA NOWAKOWSKA 8:43 St. Specjalista Łódź
3 miejsce BOŻENA SOCHA MAZUR 10:24 Aplikant Kraków
Mężczyźni:
1 miejsce KRZYSZTOF JAWIEŃ 6:03 Specjalista Kraków
2 miejsce ARKADIUSZ MISZCZUK 6:19 St. Inspektor Warszawa
3 miejsce PAWEŁ HAŁUSZCZAK 6:46 St. Inspektor Warszawa

Linki do zdjęć:
1)Bieg Stawarza
http://www.krakow.pl/otofotokronika/222101,1068,0,1122,otofoto.html?
_ga=2.98921498.58848994.1572507106-1486274552.1559031879
2)wydarzenia rocznicowe przy grobie kpt. Antoniego Stawarza http://www.krakow.pl/otofotokronika/222101,1068,0,1123,otofoto.html?
_ga=2.233777306.58848994.1572507106-1486274552.1559031879
3)Cerber Cross
https://photos.app.goo.gl/VJY9hsARTe9bfF4h9