Zarząd Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” składa serdeczne podziękowania dla wszystkich partnerów Jubileuszu stulecia Klubu, podmiotów wspierających oraz patronów medialnych za pomoc i wsparcie naszego wydarzenia. Specjalne podziękowania kieruję do Dowódcy Kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Krakowie mjr. Dariusza Byliny za występ Orkiestry.

Za Zarząd

Piotr Rajmund Ludwig

Prezes WKS Wawel