Czasy konkurencji karabinowych

Konkurencja Tarcze papierowe Tarcze elektroniczne
Kpn 40 1 godz. 50 min
Kpn 50 1 godz. 15 min 1 godz.
Kpn 60 1 godz. 30 min 1 godz. 15 min
Ksp 40l 40 min 35 min
Ksp/Kdw 60l 1 godz. 50 min
Ksp 3×20 2 godz.
1 godz. 45 min
Ksp 3×30  2 godz. 30 min
2 godz. 15 min
Kdw 3×40 3 godz. 15 min 2 godz. 45 min

Czasy konkurencji pistoletowych

Konkurencja Tarcze papierowe
Tarcze elektroniczne
Ppn 40
60 min
50 min
Ppn 50
1 godz. 15 min
1 godz.
Ppn 60
1 godz. 30 min
1 godz. 15 min
Pdw 40
1 godz. 10 min
1 godz.
Pdw 60
1 godz. 45 min
1 godz. 30 min
Psp 30+30 cz. dokł. – 5 min, cz. szyb. 5 x 3 sek.
Psz 30 3 x 8 sek., 3 x 6 sek.
Psz 2×30 serie 8, 6, 4 sek.
Pst 3×20
serie 150, 20, 10 sek.