Informacje dla zawodników

Składki

Wysokość składek jest uzależniona od prezentowanego poziomu sportowego – posiadanej klasy sportowej.

Składki należy opłacać kwartalnie. W przypadku opłacania składki za jeden miesiąc zamiast za kwartał, wysokość opłaty miesięcznej bezwzględnie wynosi 65 zł. W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej zawodnika wysokość składki zostanie rozpatrzona indywidualnie.

Terminy opłacania składek:

 1. kwartał – do 15 stycznia
 2. kwartał – do 15 kwietnia
 3. kwartał – do 15 lipca
 4. kwartał – do 15 października

Wysokość składek członkowskich w zależności od posiadanej klasy sportowej

Okres Bez klasy III klasa II klasa I klasa Klasa M
I kwartał 65 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
II kwartał 65 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
III kwartał 65 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
IV kwartał 65 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
Czasy konkurencji

Konkurencje karabinowe

Lp. Konkurencja Tarcze papierowe Tarcze elektroniczne
1. Kpn 30 45 min 40 min
2. Kpn 40 60 min 50 min
3. Kpn 60 1 godz. 30 min 1 godz. 15 min
4. Ksp 40l 40 min 35 min
5. Ksp/Kdw 60l 60 min 50 min
6. Ksp 3×10 1 godz. 15 min 60 min
7. Ksp 3×20  2 godz. 1 godz. 15 min
8. Kdw 3×40 3 godz. 15 min 2 godz. 45 min

Konkurencje pistoletowe

Lp. Konkurencja Tarcze papierowe
Tarcze elektroniczne
1.
Ppn 30
 45 min
40 min
2.
Ppn 40
60 min
50 min
3.
Ppn 60
1 godz. 30 min
1 godz. 15 min
4.
Pdw 40
1 godz. 10 min
1 godz.
5.
Pdw 60
1 godz. 45 min
1 godz. 30 min
6. Psp 30+30 cz. dokł. – 5 min, cz. szyb. 5 x 3 sek.
7. Psz 30 3 x 8”, 3 x 6”
8. Psz 2×30 serie 8, 6, 4 sek.
9. Pst 3×20
serie 150, 20, 10 sek.
Konkurencje

Konkurencje strzeleckie w podziale na kategorie wiekowe

Konkurencje karabinowe Konkurencje pistoletowe Konkurencje śrutowe
Młodzicy/młodziczki Młodzicy/młodziczki Młodzicy/młodziczki
 • Kpn 30
 • Ksp 40l
 • Ksp 3×10
 • Ppn 30
 • Psp 30 cz. dokł.
 • Psp 30 cz. szyb.
 • Psz 30
 • S 50
 • T 50
 • DT 60 (tylko młodzicy)
Juniorzy młodsi/juniorki młodsze, juniorki, seniorki  Juniorzy młodsi/juniorki młodsze, juniorki, seniorki  Juniorzy młodsi/juniorki młodsze, juniorki, seniorki
 • Kpn 40
 • Ksp 60l
 • Ksp 3×20
 • Ppn 40
 • Psp 30+30
 • Pdw 40 (tylko juniorzy mł.)
 • Psz 2×30 (tylko juniorzy mł.)
 • S 75
 • T 75
 • DT 90 (tylko juniorzy mł.)
Juniorzy, seniorzy  Juniorzy, seniorzy  Juniorzy, seniorzy
 • Kpn 60
 • Kdw 60l
 • Kdw 3×40
 • Ppn 60
 • Pdw 60
 • Psz 2×30
 • Pst 3×20
 • Psp 30+30 (tylko juniorzy)
 • S 125
 • T 125
 • DT 150
Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe w strzelectwie sportowym

Lp. Kategoria wiekowa Zakres wiekowy
1. młodziczki i młodzicy do 15 lat
2. juniorki młodsze i juniorzy młodsi 16 i 17 lat
3. juniorki i juniorzy 18, 19 i 20 lat
4. seniorki i seniorzy od 21 lat
  w tym młodzieżowcy 21, 22 i 23 lata
5. weterani  powyżej 45 lat