Informacje dla zawodników

Składki

Wysokość składek jest uzależniona od prezentowanego poziomu sportowego – posiadanej klasy sportowej.

Składki należy opłacać kwartalnie. W przypadku opłacania składki za jeden miesiąc zamiast za kwartał, wysokość opłaty miesięcznej bezwzględnie wynosi 65 zł. W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej zawodnika wysokość składki zostanie rozpatrzona indywidualnie.

Terminy opłacania składek:

  1. kwartał – do 15 stycznia
  2. kwartał – do 15 kwietnia
  3. kwartał – do 15 lipca
  4. kwartał – do 15 października

Wysokość składek członkowskich w zależności od posiadanej klasy sportowej

Okres Bez klasy III klasa II klasa I klasa Klasa M
I kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
II kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
III kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
IV kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
Czasy konkurencji

Konkurencje karabinowe

Lp. Konkurencja Tarcze papierowe Tarcze elektroniczne
1. Kpn 40 1 godz. 50 min
2. Kpn 50 1 godz. 15 min 1 godz.
3. Kpn 60 1 godz. 30 min 1 godz. 15 min
4. Ksp 40l 40 min 35 min
5. Ksp/Kdw 60l 1 godz. 50 min
6. Ksp 3×20 2 godz.
1 godz. 45 min
7. Ksp 3×30  2 godz. 30 min
2 godz. 15 min
8. Kdw 3×40 3 godz. 15 min 2 godz. 45 min

Konkurencje pistoletowe

Lp. Konkurencja Tarcze papierowe
Tarcze elektroniczne
1.
Ppn 40
60 min
50 min
2.
Ppn 50
1 godz. 15 min
1 godz.
3.
Ppn 60
1 godz. 30 min
1 godz. 15 min
4.
Pdw 40
1 godz. 10 min
1 godz.
5.
Pdw 60
1 godz. 45 min
1 godz. 30 min
6. Psp 30+30 cz. dokł. – 5 min, cz. szyb. 5 x 3 sek.
7. Psz 30 3 x 8 sek., 3 x 6 sek.
8. Psz 2×30 serie 8, 6, 4 sek.
9. Pst 3×20
serie 150, 20, 10 sek.
Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe w strzelectwie sportowym

Lp. Kategoria wiekowa Zakres wiekowy
1. młodziczki i młodzicy do 15 lat
2. juniorki młodsze i juniorzy młodsi 16 i 17 lat
3. juniorki i juniorzy 18, 19 i 20 lat
4. seniorki i seniorzy od 21 lat
  w tym młodzieżowcy 21, 22 i 23 lata
5. weterani  powyżej 45 lat
Konkurencje

Konkurencje strzeleckie w podziale na kategorie wiekowe

Konkurencje karabinowe Konkurencje pistoletowe
Młodzicy/młodziczki Młodzicy/młodziczki
Kpn 40
Ksp 40l
Ksp 3×20
Ppn 40
Psp 30 cz. dokł.
Psp 30 cz. szyb.
Psz 30
Juniorzy młodsi/juniorki młodsze Juniorzy młodsi/juniorki młodsze
Kpn 50
Ksp 60l
Ksp 3×30
Ppn 50
Psp 30+30
Pdw 40 (tylko juniorzy mł.)
Psz 2×30 (tylko juniorzy mł.)
Juniorzy/juniorki, seniorzy/seniorki Juniorzy/juniorki, seniorzy/seniorki
Kpn 60
Kdw/Ksp 60l
Kdw/Ksp 3×40
Ppn 60 (wszyscy)
Pdw 60 (tylko juniorzy i seniorzy)
Psz 2×30 (tylko juniorzy i seniorzy)
Pst 3×20 (tylko juniorzy i seniorzy)
Psp 30+30 (tylko juniorki, seniorki i juniorzy)
Normy na kl. sport. (karabin)

Normy na klasy sportowe w konkurencjach karabinowych. Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Lp. Pełna nazwa konkurencji Skrót Dystans M I II III
1. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc Kdw 60 l. 50 m 623,0 617,0 602,0 577,0
2. Karabin sportowy 60 strzałów leżąc Ksp 60 l. 50 m 620,0 615,0 602,0 577,0
3. Karabin sportowy 40 strzałów leżąc Ksp 40 l. 50 m 382,0 361,0
4. Karabin dowolny 3 x 40 strzałów Kdw 3×40 50 m 1168 1148 1115 1070
5. Karabin sportowy 3 x 40 strzałów Ksp 3×40 50 m 1160 1140 1090 1040
6. Karabin sportowy 3 x 30 strzałów Ksp 3×30 50 m 825 780
7. Karabin sportowy 3 x 20 strzałów Ksp 3×20 50 m 520 480
8. Karabin pneumatyczny 60 strzałów (M) Kpn 60 10 m 624,0 610,0 587,0 567,0
9. Karabin pneumatyczny 60 strzałów (K) Kpn 60 10 m 622,5 610,0 587,0 567,0
10. Karabin pneumatyczny 50 strzałów Kpn 50 10 m 485,0 455,0
11. Karabin pneumatyczny 40 strzałów Kpn 40 10 m 388,0 364,0
KLASY SPORTOWE za zajęte miejsca w następujących zawodach: MM M I
Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata (kobiety, mężczyźni), Puchar Świata, mistrzostwa Europy (kobiety, mężczyźni) – konkurencje ISSF 1-8
Mistrzostwa świata juniorów, Mistrzostwa Europy juniorów – konkurencje ISSF 1-3 4-8
Uniwersjada, Akademickie mistrzostwa świata, CISM – konkurencje ISSF 1–6*
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Jun., Młodzież. Mistrzostwa Polski 1*
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Grand Prix Polski juniorów młodszych 1
* rezultat sportowy równy minimum normy wynikowej na klasę pierwszą
Normy na kl. sport. (pistolet)

Normy na klasy sportowe w konkurencjach pistoletowych. Obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Lp. Pełna nazwa konkurencji Skrót Dystans M I II III
1. Pistolet dowolny 60 strzałów Pdw 60 50 m 555 545 530 505
2. Pistolet dowolny 40 strzałów Pdw 40 50 m 340 310
3. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów (M) Ppn 60 10 m 578 570 555 522
4. Pistolet pneumatyczny 60 strzałów (K) Ppn 60 10 m 572 564 550 520
5. Pistolet pneumatyczny 50 strzałów Ppn 50 10 m 458 433
6. Pistolet pneumatyczny 40 strzałów Ppn 40 10 m 365 332
7. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów Psp 30+30 25 m 578 570 545 500
8. Pistolet sportowy 30 + 30 strzałów (juniorzy i jun. mł.) Psp 30+30 25 m 545 500
9. Pistolet sportowy 30 strzałów – cz. dokł. (młodzicy) Psp 30 d. 25 m 255 230
10. Pistolet sportowy 30 strzałów – cz. szybka (młodzicy) Psp 30 s. 25 m 255 230
11. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów Psz 2×30 25 m 575 564 545 500
12. Pistolet szybkostrzelny 2 x 30 strzałów (młodzicy i jun. mł.) Psz 2×30 25 m  520 480
13. Pistolet standard 3 x 20 strzałów Pst 3×20 25 m 564 558 525 500
14. Pistolet centralnego zapłonu 30 + 30 strzałów Pcz 30+30 25 m 576 570 550 525
KLASY SPORTOWE za zajęte miejsca w następujących zawodach: MM M I
Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata (kobiety, mężczyźni), Puchar Świata, mistrzostwa Europy (kobiety, mężczyźni) – konkurencje ISSF 1-8
Mistrzostwa świata juniorów, Mistrzostwa Europy juniorów – konkurencje ISSF 1-3 4-8
Uniwersjada, Akademickie mistrzostwa świata, CISM – konkurencje ISSF 1–6*
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Jun., Młodzież. Mistrzostwa Polski 1*
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Grand Prix Polski juniorów młodszych 1
* rezultat sportowy równy minimum normy wynikowej na klasę pierwszą