Kategoria wiekowa Zakres wiekowy
Młodziczki i młodzicy do 15 lat
Juniorki młodsze i juniorzy młodsi 16 i 17 lat
Juniorki i juniorzy 18, 19 i 20 lat
Seniorki i seniorzy od 21 lat
w tym młodzieżowcy 21, 22 i 23 lata
Weterani  powyżej 45 lat