Wysokość składek jest uzależniona od prezentowanego poziomu sportowego – posiadanej klasy sportowej.

Składki należy opłacać kwartalnie. W przypadku opłacania składki za jeden miesiąc zamiast za kwartał, wysokość opłaty miesięcznej bezwzględnie wynosi 65 zł. W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej zawodnika wysokość składki zostanie rozpatrzona indywidualnie.

Terminy opłacania składek:

  1. kwartał – do 15 stycznia
  2. kwartał – do 15 kwietnia
  3. kwartał – do 15 lipca
  4. kwartał – do 15 października

Wysokość składek członkowskich w zależności od posiadanej klasy sportowej

Okres Bez klasy III klasa II klasa I klasa Klasa M
I kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
II kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
III kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł
IV kwartał 75 zł 60 zł 55 zł 45 zł 35 zł