Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku wynosi 300 zł.