2016-2019
  1. Michalik Stanisław (przewodniczący)
  2. Babula Jacek (zastępca przewodniczącego – kierownik sekcji)
  3. Jabłońska Grażyna (sekretarz)
  4. Jaroń Artur (przedstawiciel Rady Rodziców)
  5. Świeczkowski Krzysztof (przedstawiciel Rady Zawodników)
  6. Bernaciak Michał
  7. Ludwig Piotr