REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

WKS WAWEL KRAKÓW

Korty tenisowe WKS Wawel Kraków są obiektem ogólnodostępnym w ramach organizowanych zajęć oraz pod warunkiem stosowania się do niniejszego regulaminu.

I. Zasady porządkowe:

 1. Pod określeniem godziny gry rozumieć należy 55 minut gry, po upływie których korzystający powinien „zasiatkować” kort i opuścić plac gry bez wezwania kortowego.
 2. Wszystkich użytkowników kortów obowiązuje:
  • Używanie stroju sportowego oraz obuwia przeznaczonego do gry w tenisa (o niezbyt głębokiej rzeźbie podeszwy),
  • Poszanowanie dla urządzeń obiektu i sprzętu znajdującego się na nim,
  • Kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych użytkowników.
 3. Polanie kortu wodą, poprawienie linii i nawierzchni należy do kortowego.
  Jeśli gracze uznają za konieczne dokonanie tych czynności dodatkowo w trakcie gry, czas na ich wykonanie nie jest odliczany od łącznego czasu gry.
 4. W przypadku spóźnienia się na kort powyżej 15 minut kortowy ma prawo wynająć kort innym chętnym.
 5. Zarząd Sekcji Tenisowej WKS Wawel zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, odwołania rezerwacji kortu np. w przypadku organizacji turniejów.

II. W obrębie obiektów tenisowych zabrania się:

 1. Spożywania napojów alkoholowych lub przebywania w stanie nietrzeźwym,
 2. Palenia papierosów na płycie kortów oraz ich zaśmiecania,
 3. Wchodzenia na płytę w obuwiu innym niż dozwolone do gry,
 4. Wprowadzanie na kort rowerów oraz psów,
 5. Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (na chodnikach, trawnikach).