Konkurencje karabinowe Konkurencje pistoletowe
Młodzicy/młodziczki Młodzicy/młodziczki
Kpn 40
Ksp 40l
Ksp 3×20
Ppn 40
Psp 30 cz. dokł.
Psp 30 cz. szyb.
Psz 30
Juniorzy młodsi/juniorki młodsze Juniorzy młodsi/juniorki młodsze
Kpn 50
Ksp 60l
Ksp 3×30
Ppn 50
Psp 30+30
Pdw 40 (tylko juniorzy mł.)
Psz 2×30 (tylko juniorzy mł.)
Juniorzy/juniorki, seniorzy/seniorki Juniorzy/juniorki, seniorzy/seniorki
Kpn 60
Kdw/Ksp 60l
Kdw/Ksp 3×40
Ppn 60 (wszyscy)
Pdw 60 (tylko juniorzy i seniorzy)
Psz 2×30 (tylko juniorzy i seniorzy)
Pst 3×20 (tylko juniorzy i seniorzy)
Psp 30+30 (tylko juniorki, seniorki i juniorzy)