Nabór

Sekcja Strzelecka WKS Wawel zachęca dzieci i młodzież do lat 15 do spróbowania swoich sił w pięknej dyscyplinie sportu, jaką jest strzelectwo. Wszystkich chętnych zapraszamy na strzelnicę pneumatyczną mieszczącą się w siedzibie Klubu przy ulicy Podchorążych 3. Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00.

​Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

609 162 513 (sekcja strzelecka)
12 626 14 09 (klub)

lub mailowo: wawel2005@o2.pl

Karabin
 • Karabin pneumatyczny (Kpn). Ograniczenie wagi broni do 5,5 kg – strzelany z postawy stojącej na odległość 10 m, śrutem kalibru 4,5 mm do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 0,5 mm, a pole 1 ma średnicę 45,5 mm.
  • Konkurencja polega na oddaniu określonej ilości strzałów ocenianych do tarczy:
   • 60 strzałów (Kpn 60) – seniorki, juniorki, seniorzy, juniorzy,
   • 50 strzałów (Kpn 50) – juniorki młodsze i juniorzy młodsi,
   • 40 strzałów (Kpn 40) – młodziczki i młodzicy.
 • Karabin kulowy małokalibrowy (ograniczenie wagi broni do 6,5 kg lub 8 kg) – strzelany z postawy leżącej lub trzech postaw na odległość 50 m z amunicji bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm do  tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 10,4 mm, a pole 1 średnicę 154,4 mm.
  • Karabin sportowy (Ksp). Ograniczenie wagi broni – do 6,5 kg. Rozgrywane są dwa rodzaje konkurencji:
   • 60 strzałów leżąc (Ksp 60l) – seniorki, juniorki, juniorki młodsze i juniorzy młodsi,
   • 3×40 strzałów (Ksp 3×40 – 40 strz. z postawy klęczącej, 40 strz. z postawy leżącej i 40 strz. z postawy stojącej) – seniorki, juniorki
   • 3×30 strzałów (Ksp 3×30) –  juniorki młodsze i juniorzy młodsi,
   • 3×20 strzałów (Ksp 3×20) – młodziczki i młodzicy.
  • Karabin dowolny (Kdw). Ograniczenie wagi broni – do 8 kg. Konkurencja strzelana tylko przez seniorów i juniorów. Analogicznie, jak w karabinie sportowym rozgrywane są dwa rodzaje strzelań:
   • 60 strzałów leżąc (Kdw 60l),
   • 3×40 strzałów (Kdw 3×40).

Konkurencje olimpijskie

 • Kobiety – karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) oraz karabin sportowy trzy postawy (Ksp 3×40).
 • Mężczyźni – karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) oraz karabin dowolny trzy postawy (Kdw 3×40).

Multimedia

Pistolet
 • Pistolet pneumatyczny (Ppn). Ograniczenie wagi broni do 1,5 kg, strzelany z postawy stojącej na odległość 10 m, śrutem kalibru 4,5 mm do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 11,5 mm, a pole 1 ma średnicę 155,5 mm. Konkurencja polega na oddaniu określonej ilości strzałów ocenianych do tarczy:
  • 60 strzałów (Ppn 60) – seniorki, juniorki, seniorzy, juniorzy,
  • 50 strzałów (Ppn 50) – juniorki młodsze i juniorzy młodsi,
  • 40 strzałów (Ppn 40) – młodziczki i młodzicy.
 • Pistolet sportowy (Psp 30+30). Ograniczenie wagi broni do 1,4 kg, strzelany z postawy stojącej na odległość 25 m, z amunicji bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 50 mm, a pole 1 ma średnicę 500 mm. Konkurencja jest strzelana we wszystkich kategoriach wiekowych oprócz seniorów. Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów). W każdej części oddaje się 6 serii po 5 strzałów do tarczy. W części dokładnej zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy. W części szybkiej zawodniczka oddaje 6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał.
 • Pistolet szybkostrzelny (Psz 2×30). Ograniczenie wagi broni do 1,4 kg, strzelany z postawy stojącej na odległość 25 m, z amunicji bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 100 mm, a pole 1 ma średnicę 500 mm. Konkurencja jest strzelana przez seniorów, juniorów i juniorów młodszych. Konkurencja składa się z 60 strzałów ocenianych, podzielonych na dwie części po 30 strzałów, te z kolei na 6 serii 5-strzałowych: dwie 8-sekundowe, dwie 6-sekundowe, dwie 4-sekundowe. W każdej z serii trzeba oddać po jednym strzale do każdej z pięciu tarcz.
 • Pistolet dowolny (Pdw). Ograniczenie wagi broni – bez ograniczeń, strzelany z postawy stojącej na odległość 50 m, z amunicji bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm do tarczy pierścieniowej od 1 do 10, gdzie pole 10 ma średnicę 50 mm, a pole 1 ma średnicę 500 mm. Konkurencja polega na oddaniu określonej ilości strzałów ocenianych do tarczy:
  • 60 strzałów (Pdw 60) seniorzy i juniorzy,
  • 40 strzałów (Pdw 40) juniorzy młodsi.

Konkurencje olimpijskie

 • Kobiety – pistolet pneumatyczny 60 strzałów (Ppn 60) oraz pistolet sportowy (Psp 30+30).
 • Mężczyźni – pistolet pneumatyczny 60 strzałów (Ppn 60) oraz pistolet szybkostrzelny (Psz 2×30).

Multimedia